Nieuws

Belastbaarheid onroerende goederen gelegen in het buitenland

Gezien in België gelegen onroerende goederen belast waren op basis van hun kadastraal inkomen terwijl buitenlandse onroerende goederen werden belast op hun reële huurwaarde, ontstond hier een duidelijk discrepantie. Het hof van Justitie besliste reeds in 2014 dat de EU-regels hier worden geschonden.
Een circulaire van 29/06/2016 moest hier een uitweg in voorzien. Deze stelde dat voor in Frankrijk gelegen onroerende goederen, de valeur locative brute mocht worden aangegeven, terwijl dit voor andere landen het buitenlandse equivalent kon zijn (voor zover verantwoord door documenten).
Gezien de wetgeving niet werd aangepast na de veroordeling en de circulaire het euvel niet uit de wereld helpt, werd opnieuw een zaak ingeleid voor Hof van Justitie op 3 maart 2017.

Gepost op 19 sep 2017 - 12:39