Nieuws

Collectieve winstpremie

Vanaf 01 januari 2018 kunnen ondernemingen een collectieve winstpremie toekennen aan hun werknemers rekening houdende met :
- Er dient geen participatie te zijn door de werknemers in het kapitaal
- Geen verplichting voor de werkgever
- Voor alle werknemers binnen de onderneming, behalve voor de bedrijfsleiders
- Premie mag niet hoger zijn dan 30% van de loonmassa
- Er mag geen verschuiving zijn ten nadele van de klassieke bezoldigingen.

Gepost op 9 aug 2017 - 13:34