Nieuws

De concrete verlaging van de vennootschapsbelasting

KMO-vennootschappen
Het algemene tarief gaat van 33% naar 29% voor wat betreft inkomstenjaar 2018. Dit tarief kent een tweede verlaging naar 25% voor wat betreft inkomstenjaar 2020.
Het verlaagde tarief voor KMO-vennootschappen bedraagt voortaan 20% en dit vanaf inkomstenjaar 2018.
De huidige crisisbijdrage bedraagt vanaf inkomstenjaar 2018 nog 2% en dooft uiteindelijk uit in 2020.
Het verlaagde tarief is toepasbaar voor alle KMO-vennootschappen op de belastbare winst van 100.000 euro. De winst erboven wordt belast tegen het algemene tarief van 29%.
Om te beantwoorden aan de notie KMO-vennootschap, dient voortaan een minimale bedrijfsleidersbezoldiging te worden uitgekeerd van 45.000 euro. Bovendien wordt een bijzondere aanslag geheven op het verschil tussen de uiteindelijke bezoldiging en het minimum van 45.000 euro. Deze bijzondere aanslag bedraagt 10% en is een aftrekbare beroepskost.
Merk op dat vennootschappen welke geen bezoldiging uitkeren dus steeds 4.500 euro aan bijzondere aanslag zullen betalen en dit jaarlijks.
De 45.000 euro-regel geldt bovendien niet voor startende vennootschappen (gedurende de eerste 4 boekjaren)
Verder dient er, om te beantwoorden aan de notie KMO-vennootschap, voortaan geen rekening meer te worden gehouden met de hoogte van de uitgekeerde dividenden (vroegere 13%-regel).

Grote vennootschappen

Voor grote vennootschappen bedraagt het tarief voor inkomstenjaar 2018 nog 29%. Dit is vanaf 2020 nog 25%. Net zoals bij de KMO vennootschappen bedraagt de crisisbijdrage 2% en wordt deze in inkomstenjaar 2020 afgeschaft.

Gepost op 9 aug 2017 - 13:30