Nieuws

Fiscale bemiddelingsdienst heeft vanaf 1 september 2017 een schorsende werking

Wanneer eenmeningsverschil ontstaat met de fiscus heeft de belastingplichtige de mogelijkheid tot aanvraag bij de fiscale bemiddelingsdienst. Deze beslist objectief en autonoom.
Tot voor kort had een aanvraag die ontvankelijk wordt verklaard tot bemiddeling geen schorsende werking. Vanaf 1 september is dit wel het geval. (behalve wanneer de rechten van de schatkist in gevaar zijn). De schorsingstermijn neemt aanvang vanaf het ogenblik waarop de aanvraag tot fiscale bemiddeling ontvankelijk is verklaard en eindigt op de dag waarop het bemiddelingsverslag wordt goedgekeurd door College van Fiscaal bemiddelaars of wanneer er is verzaakt aan het meningsverschil of wanneer er een akkoord werd bereikt door de betrokken partijen.
De schorsingstermijn eindigt steeds 1 maand voor het verstrijken van de termijn die de belastingplichtige dient te respecteren vooraleer hij naar de rechtbank kan stappen. (dus wanneer er geen akkoord wordt bereikt in de administratieve fase).

Gepost op 19 sep 2017 - 12:37