Nieuws

Gunstregeling bij doorschenken van geërfde goederen vanaf 01.09.2018

Sinds 01.09.2018 geldt dat geërfde goederen kunnen worden door geschonken met vrijstelling van schenkingsrechten. Er zijn echter wat voorwaarden waaraan dient te worden voldaan.
De basisvoorwaarden zijn de volgende :
1. De erflater van wie de schenker de goederen heeft verworven is overleden na 31.08.2018
2. De nalatenschap is opengevallen in het Vlaamse Gewest
3. De schenker heeft de nalatenschap bekomen met effectieve voldoening van de erfbelasting tegen de tarieven in rechte lijn of tussen partners
4. Schenking moet gebeuren binnen het jaar na overlijden van de erflater
5. De begunstigde is een afstammeling van de schenker
6. De schenking moet onvoorwaardelijk zijn en mag niet onderworpen zijn aan een opschortende termijn
7. Schenking gebeurt uiteindelijk bij notariële akte waar de formaliteiten van de vrijstelling uitdrukkelijk zijn opgenomen.
8. Roerende goederen hoeven niet in dezelfde vorm over te gaan, terwijl dit voor onroerende goederen wel een vereiste is
9. De vrijstelling kan nooit hoger zijn dan de effectief betaalde erfbelasting
10. Op het deel dat de bruto waarde van de met erfbelasting belaste goederen overstijgt is wel schenkbelasting verschuldigd.

Gepost op 18 okt 2018 - 14:41