Nieuws

Over terbeschikkingstelling van bergruimte vanaf 01 januari 2019

De terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen is op heden wettelijk verplicht onderworpen aan BTW. Om van een dergelijke ruimte te kunnen spreken is op vandaag vereist dat de ruimte uitsluitend wordt gebruikt voor opslag van goederen en dat kantoorruimte en aanverwante ruimten niet meer beslaan dan 10% van de oppervlakte.
Binnen het wetsontwerp regeling optionele BTW verhuur worden hieraan grondige wijzigingen toegevoegd. Vanaf 1 januari 2019 dienen deze onroerende goederen strikt voor minimaal 50% te worden aangewend als opslagruimte, op voorwaarde dat de ruimte welke dienst doet tot verkoop maximaal 10% van de ruimte beslaat.
Bovendien is de verplichte onderwerping aan BTW enkel nog van toepassing in zoverre de verhuur gebeurt door een BTW-plichtige aan een particulier of niet-belastingplichtige overheidsinstelling.
Voortaan zal dus voor verhuur aan belastingplichtige huurders dienen te worden geopteerd voor het optiestelsel. Voor lopende contracten wijzigt er niets, maar nieuwe huurcontracten vanaf 01 januari 2019 zullen moeten opteren voor de optionele BTW verhuur.

Gepost op 9 okt 2018 - 19:21