Nieuws

Pro-deo prestaties

Pro deo diensten door advocaten verricht in kader van de juridische bijstand en door de gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand zijn op dit ogenblik onderworpen aan het nultarief. Ingevolge een arrest van het Europees Hof van Justitie en ingevolge een arrest van het Grondwettelijk Hof van 23.02.2017 is beslist dat deze handelingen dienen onderworpen aan het normaal btw-tarief van 21%. (beslissing van 23 december 2016 nr E.T. 131.005). De inwerkingtreding van deze beslissing werd uitgesteld tot 01.09.2017, start van het nieuwe gerechtelijke jaar.

Gepost op 1 mei 2017 - 13:40