Nieuws

Roerende voorheffing op kapitaalvermindering

Voortaan zal een kapitaalvermindering niet louter alleen op het kapitaal kunnen worden aangerekend. Wanneer er belaste reserves aanwezig zijn, zal een kapitaalvermindering steeds proportioneel worden toegerekend op kapitaal en op reserves, waardoor steeds roerende voorheffing zal verschuldigd zijn op het gedeelte van de reserves.

Gepost op 9 aug 2017 - 13:32