Nieuws

Vergoedingen aan journalisten : rulingcommissie beschouwt 50% als concessie van auteursrechten

Vanaf 01.07.2017 is het zelfstandige journalisten toegelaten om 50% van hun vergoedingen te laten kwalificeren als auteursrechten. Die 50% geldt voor zover de limiet van 37.500 euro (te indexeren) niet wordt overschreden. Concreet kan op dit deel van de vergoeding een kostenforfait van 50% worden toegepast op de eerste schijf van 15.360 euro (bedrag aanslagjaar 2017) en een tweede kostenforfait van 25% op de volgende schijf tot 30.710 euro. Er blijft hiervoor een aangifteplicht en het uiteindelijk resultaat wordt belast tegen 15% bevrijdende roerende voorheffing.

Gepost op 1 mei 2017 - 11:50