Nieuws

Vrij aanvullend pensioen

Ook zelfstandigen hebben een tweede pensioenpijler. Dat is het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), waarvan de premies als aftrekbare beroepskosten worden beschouwd zolang ze de maximale bijdrage niet overschrijden.

De maximale bijdrage wordt berekend op basis van de inkomsten van het derde jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de bijdrage verschuldigd is.

Concreet komt het aftrekbare maximum voor de VAPZ-bijdragen voor het jaar 2021 op 8,17% van het inkomen waarop de voorlopige bijdragen worden berekend, met een maximum van 3.302,77 euro voor de pensioenovereenkomsten waar geen solidariteitsstelsel aan verbonden is en op 9,4% van datzelfde inkomen met een maximum van 3.800,01 euro voor de pensioenovereenkomsten waar wel een solidariteitsstelsel aan gekoppeld is.

Gepost op 21 dec 2021 - 09:52