Nieuws

Wijzigingen inzake het ter beschikking stellen van een personenwagen

Wanneer een vennootschap een personenwagen ter beschikking stelt van haar bedrijfsleider of personeel, worden de aftrekbare kosten van de personenwagen ten belope van 17% van het voordeel in hoofde van de genieter, als verworpen kost beschouwd en dus aan de belastbare basis toegevoegd.
De verwerping van 17% wordt nu vervangen door een verwerping ten bedrage van 40%, wanneer de vennootschap de brandstofkosten verbonden aan het voordeel geheel of ten dele ten laste neemt.
Voorheen werd deze verwerping van 17% van de betrokken bedrijfskost niet toegepast ingeval de ‘eigen bijdrage’ van de bedrijfsleider/personeelslid minimaal het belastbare voordeel bedroeg. Dit wordt nu ook gewijzigd in de zin dat het percentage van 17%, respectievelijk 40% steeds wordt toegepast wanneer de eigen bijdrage minimaal het belastbaar voordeel bedraagt. (Dus ook steeds bij boeking van het belastbaar voordeel op rekening courant)

Gepost op 28 nov 2016 - 11:33